Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeri Tuppurainen yleisten asioiden neuvostoon

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.1.2020 14.56
Tiedote 33/2020

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen osallistuu tiistaina 28. tammikuuta Brysselissä pidettävään yleisten asioiden neuvostoon. Ministereille esitellään kokouksen julkisessa osuudessa Kroatian EU-puheenjohtajakauden prioriteetit vuoden 2020 alkupuoliskolla. Ministerit käyvät myös alustavaa keskustelua niin sanotusta Euroopan tulevaisuuskonferenssista.

Kroatian EU-puheenjohtajuuden mottona on ”vahva Eurooppa haasteiden maailmassa”. Kauden ohjelmassa on neljä painopistealuetta: kehittyvä Eurooppa, yhdistävä Eurooppa, suojeleva Eurooppa ja vaikutusvaltainen Eurooppa.

Komission puheenjohtaja von der Leyenin heinäkuussa 2019 esittämien poliittisten suuntaviivojen mukaan vuonna 2020 käynnistettäisiin kaksivuotinen Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi (Conference on the Future of Europe). Konferenssi toisi yhteen kansalaisia, erityisesti nuoria, sekä EU:n toimielinten edustajia.

Eurooppa-neuvosto pyysi joulukuussa 2019 neuvoston puheenjohtajavaltio Kroatiaa pyrkimään siihen, että määriteltäisiin neuvoston kanta konferenssin sisältöön, laajuuteen, kokoonpanoon ja toimintatapaan. Suomi on pitänyt tärkeänä, että painopiste on EU:n strategisen ohjelman 2019–2024 toimeenpanossa ja kansalaisille tärkeissä politiikka-aiheissa.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Pilvi-Elina Kupias 0295 160 995, valtioneuvoston kanslia