Presidentin esittelyn päätösmenettelyä digitalisoidaan

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.6.2016 13.01
Tiedote 244/2016

Tasavallan presidentin esittelyssä otettiin 3. kesäkuuta käyttöön sähköinen päätösmenettely, jossa päätökset tehdään esittelyä varten suunnitellun sovelluksen avulla. Jatkossa presidentti ja ministerit seuraavat päätöksenteon etenemistä esittelyssä tablettitietokoneilta. Muutoksen tarkoituksena on nykyaikaistaa päätösmenettelyä sekä vähentää päätösasiakirjojen tulostamista ja kuljettamista ministeriöiden välillä. Valtioneuvoston yleisistunnon osalta vastaava menettely otettiin käyttöön vuoden 2015 alussa.

Uusi sähköinen esittelymenettely perustuu reaaliaikaiseen yhteyteen valtioneuvoston sähköiseen päätöksentekojärjestelmään (PTJ) ja sen tietokantaan. Sovellus tuottaa sähköisen asialistan, jolta käsiteltäviä asioita ja esittelyn etenemistä seurataan.

Viime vuonna pidettiin 23 presidentin esittelyä, joissa käsiteltiin yhteensä 461 asiaa. Presidentin esittelyssä läsnä on valtioneuvosto pääministerin johdolla. Lukumääräisesti yleisin asiatyyppi presidentin esittelyssä ovat eduskunnan vastaukset hallituksen esityksiin, joissa kyse on lakien vahvistamisesta.

Valtioneuvoston yleisistunnon ja presidentin esittelyn päätöksiin liittyvät tiedotteet ja päätösaineistot liitteineen löytyvät osoitteesta valtioneuvosto.fi/paatokset.

Tasavallan presidentin esittelyyn uusi sähköinen päätösmenettely -video

Kuvia tasavallan presidentin esittelystä 3.6.2016

Lisätietoja: hallitusneuvos Arno Liukko, p. 0295 160 175, valtioneuvoston kanslia