Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.12.2016 13.45
Tiedote 522/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.12.2016 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Rovaniemi) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 7.10.2016 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Rovaniemen hälytyspaikka-alueen rakentamistöihin liittyvän ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 14.9.2016. Hankkeen arvioidaan valmistuvan 9/2018. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 1.10.2018. Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli hälytyspaikasta luovutaan ennen 1.10.2038 jäännösarvolaskelman mukaisesti. Hankkeessa toteutetaan mittava maanrakennusurakka. Ilma-aluksille luodaan valleilla suojatut seisontapaikat. Lisäksi seisontapaikoilta rakennetaan asvaltoitu 1,5 km:n mittainen rullaustie kiitoradalle. Hanke sisältää lisäksi suojavalleja, asfalttipintaista kenttätasoa (plattaa), viemäröintiä, sähköt, valaistusta, kaapelointia ja pohjaveden suojauksia. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 8 060 000 euroa (sis. alv:n osuuden 1 560 000 euroa, hintataso 4/2016). Hankkeesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 622 713 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 120 525 euroa) ja ylläpitopalveluiden ostokuluja 205 840 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 39 840 euroa/vuosi). Maavuokra on 2 480 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 480 euroa/vuosi). Kohteen tulevat toimitilakustannukset ovat yhteensä 831 033 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 160 845 euroa/vuosi). Hanke ei kuulu kiinteistöveron piiriin. Hankkeen vuokravaikutteiset kustannukset ovat 8 060 000 euroa, alv. 24 prosenttia (100 %) ja ei vuokravaikutteiset kustannukset ovat 0 euroa (0 %). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)

Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen (Pielavesi) ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vuokralaisena allekirjoitti 21.9.2016 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pielaveden Koivujärven kahden varastoalueen turvatekniikan rakentamistöihin ja muutoksiin liittyvän ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 13.6.2016. Hankkeen arvioidaan valmistuvan 9/2017. Sopimuksen mukainen vuokra-aika alkaa 1.10.2017. Sopimus on voimassa toistaiseksi ehdollisena siten, että puolustusvoimat on velvollinen maksamaan omistajalle jäännösvuokran luopumishetken jäännösarvon, mikäli varastoista luovutaan ennen 1.10.2038 vuokrasopimuksen jäännösarvolaskelman mukaisesti. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 7 421 400 euroa (sis. alv:n osuuden 1 436 400 euroa, hintataso 6/2014). Hankkeessa tehdään varastoihin muutostöitä sekä tehdään aluerakentamista, josta aiheutuu pääomavuokrakuluja 504 736 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 97 691 euroa/vuosi) ja ylläpitopalveluiden ostokuluja 35 767 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 6 923 euroa/vuosi). Kohteen tulevat toimitilakustannukset ovat yhteensä 540 502 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 104 613 euroa/vuosi). Varastorakennukset eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Hankkeen vuokravaikutteiset kustannukset ovat 7 421 400 euroa, alv. 24 prosenttia (100 %) ja ei vuokravaikutteiset kustannukset ovat 0 euroa (0 %). (PLM ympäristöneuvos Matias Warsta 0295 140 450)