Raha-asiainvaliokunnan istunto 13.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.10.2016 13.29
Tiedote 436/2016

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 13.10.2016 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.