Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 17.11.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.11.2016 13.17
Tiedote 498/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.11.2016 seuraavia asioita:

Vuoden 2016 vuorottelukorvausten mukaisen arviomäärärahan ylittäminen 2 821 000 eurolla. Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaisesti työttömyyskassoille maksettavien vuorottelukorvauspäivärahojen valtionosuus vuodelle 2016 on noin 44 333 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtion osuuden ennakkoihin yhteensä 41 512 000 euroa. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)