Raha-asiainvaliokunnan istunto 18.2.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.2.2016 13.30
Tiedote 64/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.2.2016 seuraavia asioita:

Talousarvion momentin 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen) 10 550 000 euron määrärahan jakaminen valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: Avustus Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle 50 000 euroa, hoitokalastus 100 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 1 momentin 1 kohta 2 942 000 euroa, 2 kohta 1 545 000 euroa, 3 kohta 2 000 000 euroa, kalastuslain 82 §:n 2 momentti 150 000 euroa, maksunkantokulut 750 000 euroa ja viehekalastusmaksuista vesialueen omistajille palautettava osuus 3 013 000 euroa. (MMM kalatalousylitarkastaja Roni Selén 0295 162 462)