Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 18.5.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.5.2017 13.13
Tiedote 247/2017

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.5.2017 seuraavia asioita:

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Siviilipalvelukeskuksen puolesta Latokartanontie 79 ja 97 toimitiloista Lapinjärvellä. Toimitilojen kokonaispinta-ala on 5 236 m² ja vuosivuokra noin 969 000 euroa. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitilat otetaan käyttöön asteittain 1.1.2019 lukien. (TEM neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä 0295 063 602)