Raha-asiainvaliokunnan istunto 19.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.11.2015 13.24
Tiedote 617/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.11.2015 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen. Talousarviossa vahvistetaan rahaston toiminnasta aiheutuvat menot. Vuoden 2016 talousarviossa rahaston toiminnasta aiheutuviksi menoiksi on arvioitu yhteensä 7 567 000 euroa (vuoden 2015 talousarvion toteuma-arvio 7 220 000 euroa). Rahaston menojen arvioidaan vuonna 2016 kasvavan 347 000 euroa (4,8 %) vuoden 2015 toteuma-arvioon nähden. (VM finanssineuvos Arto Eno 0295 530 072)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2015 käyttösuunnitelman muutoksen vahvistaminen. Päätöksellä muutetaan maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2015 käyttösuunnitelmasta ja takausluottojen rajoittamisesta tehtyä päätöstä tulojen sekä kulutusmenojen osalta. Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran käytettävissä olevien varojen määräksi on arvioitu 85,6 miljoonaa euroa vuonna 2015. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 492/321/2015 mukaisesti momentille 30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon) on siirretty valtion vuoden 2015 I lisätalousarviossa osoitettu määräraha 0,25 miljoonaa euroa käytettäväksi hevoskasvatuksen edistämistä koskevien hankkeiden rahoittamiseen. Lisäksi vuodelta 2014 siirtyvien sitomattomien varojen osalta lopullinen toteuma oli 1,07 miljoonaa euroa arvioitua suurempi, joten vuonna 2015 arvioidaan olevan käytettävissä 86,92 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoihin on osoitettu käytettäväksi 4,5 miljoonaa euroa ja kulutusmenoihin 34,3 miljoonaa euroa, yhteensä menoihin on osoitettu käytettäväksi 38,8 miljoonaa euroa. Makeran vuoden 2015 käyttösuunnitelmaa muutetaan niin että, kulutusmenot-kohtaan lisätään yhteensä 0,25 miljoonaa euroa käytettäväksi hevoskasvatuksen edistämistä koskevien hankkeiden rahoittamiseen, jolloin kulutusmenoihin on käytettävissä yhteensä 34,55 miljoonaa euroa. Edellä esitettyjen muutosten johdosta kokonaismenojen määrä lisääntyy 0,25 miljoonaa euroa, jolloin Makeran vuoden 2015 käyttösuunnitelman mukaisiin menoihin osoitettu yhteismäärä on 39,05 miljoonaa euroa. Lainamäärään, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2015 myöntää, ei tehdä muutoksia. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen. Paikallishallintokustannuksiin vuonna 2016 maksettava valtion korvauksen kokonaismäärä on maatalousyrittäjien lomituspalvelujen osalta 13 245 000 euroa ja turkistuottajien lomituspalvelujen osalta 182 000 euroa. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 33.60.35 (Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin) määrärahan ylittäminen 14 000 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu tuensaajien lukumäärän arvioitua voimakkaammasta kasvusta. (STM finanssisihteeri Satu Seikkula 0295 163 234)