Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 22.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.10.2015 13.42
Tiedote 558/2015

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa22.10.2015 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.