Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 27.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.10.2016 13.16
Tiedote 462/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.10.2016 seuraavia asioita:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2017 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2017. Työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitettu työeläkeindeksi on 2534 ja työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitettu palkkakerroin 1,389. Palkkakerroin merkitsee noin 1,2 prosentin nousua ja työeläkeindeksi noin 0,6 prosentin nousua vuoteen 2016 verrattuna. Asetukset tulevat voimaan 1.1.2017. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)
Tiedote