Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 29.6.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.6.2016 13.14
Tiedote 295/2016

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.6.2016 seuraavia asioita:

Viestintäviraston oikeuttaminen tekemään vuokrasopimus Ilmatieteen laitoksen kanssa tilojen vuokraamiseksi Dynamicum-toimitalossa siten, että sopimus on irtisanottavissa aikaisintaan 1.8.2028. Sopimuksen määrä saa olla enintään 16 921 000 euroa kymmenen vuoden sopimuskauden aikana. (LVM yksikön päällikkö Jaana Kuusisto 0295 342 706)