Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 4.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.1.2018 13.13
Tiedote 4/2018

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 4.1.2018 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

-