Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 4.6.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.6.2015 13.44
Tiedote 287/2015

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

-