Raha-asiainvaliokunnan istunto 5.11.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.11.2015 13.10
Tiedote 585/2015

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.11.2015 seuraavia asioita:

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen koulutuksen yksikköhinnan määrääminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2016. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 46 165 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 17 578 000 euroa, kesäyliopistoissa 5 262 000 euroa ja opintokeskuksissa 14 263 000 euroa. (OKM opetusneuvos Kirsi Lähde 0295 330 202)

Vuoden 2015 talousarvion momentin 32.20.80 (Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan) määrärahan ylittäminen 44 355 000 eurolla. Viennin jälleenrahoitusmalli otettiin tilapäisesti käyttöön vuosiksi 2009-2012. Momentin 32.20.80 lainan nostot sekä suojaus- ja muut kulut liittyvät vanhoihin sitoumuksiin ja perustuvat Valtiokonttorin varainhankintaan perustuviin luottoihin. Momentille 32.20.80 on budjetoitu 459 295 000 euroa. Lisäystarve momentin määrärahalle on sisällytetty vuoden 2015 neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Seuraava lainan nosto tapahtuu 9.11.2015. Lainasta on tarkoitus maksaa Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämä vientiluotto, yhteensä 385 299 145,30 euroa. Lisäksi momentilta maksetaan Valtiokonttorin lainojen suojaukseen ja korko- ja valuuttakurssieroihin liittyviä maksuja joka kuukausi. Määrärahan arvioitu käyttö vuoden 2015 lokakuun loppuun mennessä on 110,8 miljoonaa euroa. Noston jälkeen määrärahaa on käytetty 496,1 miljoonaa euroa. Näin ollen määräraha ylittyy noin 36,8 miljoonalla eurolla. Lainan noston lisäksi arvioidaan marraskuussa olevan tarvetta varautua myös muihin momentilta maksettaviin menoihin. Koska lisätalousarvio ei ehdi tulla voimaan ennen momentin ylitystarvetta, momentin arviomääräraha ylitetään 44 355 000 eurolla. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)