Ruokaketjun osapuolet koolla Kesärannassa – Karhinen johtamaan työryhmää maatalouden kannattavuuden parantamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriöValtioneuvoston viestintäosasto 19.6.2018 17.15
Tiedote 316/2018

Kesärannassa pidettiin tiistaina pääministeri Juha Sipilän ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla pyöreän pöydän keskustelu maatalouden kannattavuudesta. Tilaisuudessa alan toimijat pääsivät esittämään omia näkemyksiään ruokaketjun ja maatalouden ajankohtaisesta tilanteesta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä perustaa työryhmän etsimään ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Puheenjohtajaksi on kutsuttu vuorineuvos Reijo Karhinen.

Ryhmän tehtävänä on laatia lista sellaisista toimista, joilla maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa. Erityisesti pyritään löytämään toimenpiteitä, joita yksittäiset ruokajärjestelmän osapuolet voivat omin toimin toteuttaa.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman maatalouspolitiikan työlistaa on laitettu toimeksi. Näitä ovat elintarvikevientiin panostaminen ja viljelijän hallinnollisen taakan keventäminen. Julkisissa ruokahankinnoissa on siirrytty vastuullisempiin hankintoihin. Alkuperämerkintöjä on laajennettu. Näiden lisäksi hallitus on säilyttänyt maatalouden kansalliset tuet kestävällä tasolla.

Maatalouden yleinen kannattavuus ei ole parantunut toivotulla tavalla lukuisista toimista huolimatta. Maatalousyrittäjien tulotaso on heikentynyt entisestään viimeisten vuosien aikana. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan maatalouden kannattavuus jäi yrittäjätulolla mitattuna vuonna 2017 heikoimmaksi koko 2010-luvulla.

Työryhmä tukeutuu työssään myös aikaisempiin strategioihin ja selvityksiin. Työryhmä asetetaan lähipäivänä.

Kuvia tilaisuudesta

Lisätietoja: maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424 ja pääministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, p. 0440 581 030