Finland, Spanien och Portugal stärker sitt samarbete inom bioekonomi

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.10.2018 16.40 | Publicerad på svenska 5.10.2018 kl. 9.20
Pressmeddelande 458/2018

Finlands, Spaniens och Portugals gemensamma uttalande om fördjupat samarbete inom bioekonomi offentliggjordes torsdagen den 4 oktober i samband med att statsminister Juha Sipilä träffade Spaniens premiärminister Pedro Sánchez i Madrid. Utvecklandet av det bioekonomiska samarbetet diskuterades också tidigare i veckan, då statsminister Sipilä träffade Portugals premiärminister António Costa i Lissabon den 2 oktober.

”Vi måste respektera gränserna för vår planets bärkraft samt utveckla nya produktionssätt för att kunna svara på de globala utmaningar som klimatförändringen och befolkningstillväxten för med sig”, sade statsminister Sipilä.

Finland, Spanien och Portugal anser att man genom att utveckla bioekonomin kan bidra till uppnåendet av de internationella klimat- och energimålen och öppna vägen för ett kolneutralt samhälle. I uttalandet konstateras det att ett intensifierat bioekonomiskt samarbete mellan norra och södra Europa är viktigt också med tanke på sysselsättning och konkurrenskraft. Spanien, Portugal och Finland har för avsikt att utöka sitt samarbete särskilt inom blå bioekonomi, kretsloppsekonomi, ekosystemtjänster och forsknings- och utvecklingsarbete. 

”Mötet med premiärminister Sánchez inleddes med en diskussion om aktuella EU-frågor, såsom migrationen och utvecklandet av EU:s försvarssamarbete och EMU. Jag berättade också om förberedelserna för Finlands EU-ordförandeskap som inleds i juli”, berättade statsminister Sipilä.

”Finland och Spanien har närmat sig varandra i många centrala EU-frågor, och det är viktigt att ytterligare fördjupa partnerskapet. Relationen mellan Finland och Spanien har betydelse också därför att Spanien blir den fjärde största ekonomin i EU efter Storbritanniens utträde”, konstaterade statsminister Sipilä.

Statsminister Sipilä och premiärminister Sánchez diskuterade också ingående flickors och kvinnors rättigheter och åtog sig att främja dessa både på nationell nivå och på EU-nivå.

Resorna till Portugal och Spanien inledde en serie av resor som statsminister Sipilä gör i syfte att förbereda Finlands EU-ordförandeskap.

Finlands, Portugals och Spaniens gemensamma uttalande om samarbetet inom bioekonomi 

Fotografier

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli