Tasavallan presidentin esittelyn asialista 13.6.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.6.2018 15.53
Tiedote 300/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Suvanto Kaija, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan kulun kuvauksesta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi (HE 22/2018 vp; EV 44/2018 vp)

Oikeusministeriö

Kujala Arto, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 408
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen
- Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Leppänen Maarit, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 276
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta (HE 190/2017 vp; EV 32/2018 vp)

Koivuluoma Anu, erityisasiantuntija p. 0295 150 228
- 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päällikkötuomarina toimivan laamannin viran (D 20) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 3) Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 7) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden erityistä kielitaitoa edellyttävän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Sivula Seppo, poliisitarkastaja p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-17- XXXIV-19 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Helenius Aila, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 432
- Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Colliander Anders, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 289
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomiseksi (HE 36/2018 vp; EV 51/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Nieminen Timo-Ville, hallitussihteeri p. 0295 162 379
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Antikainen Päivi, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 101
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta (HE 46/2018 vp; EV 47/2018 vp)

Simola Kreetta, viestintäneuvos p. 0295 342 609
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta (HE 43/2018 vp; EV 48/2018 vp) 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Liukko Anja, hallitusneuvos p. 0295 062 078
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 47/2018 vp; EV 43/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 175/2017 vp; EV 46/2018 vp)

Steiner Nico, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta (HE 48/2018 vp; EV 52/2018 vp)

Virkkunen Tarja, ylitarkastaja p. 0295 048 252
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 51/2018 vp; EV 49/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Nikula Taina, neuvotteleva virkamies p. 0295 250 202
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta (HE 63/2018 vp; EV 50/2018 vp)

Koponen Ville, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 132
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta (HE 12/2018 vp; EV 40/2018 vp)

Särkkä Ella, hallitussihteeri p. 0295 250 308
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 195/2017 vp; EV 42/2018 vp)