Tasavallan presidentin esittelyn asialista 18.5.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.5.2018 15.23
Tiedote 259/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Oikeusministeriö

Sami Manninen, kansliapäällikkö p. 0295 150 318
- Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin viran täyttäminen

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö p. 0295 150 082
- Asiantuntijajäsenen ja asiantuntijajäsenen varajäsenen määrääminen työtuomioistuimeen

Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 421 601
- Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2016 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Leena Mörttinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 021
- Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 178/2017 vp; EV 28/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 330 190
- Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamista koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Johanna Wallius, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ruokavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 8/2018 vp; EV 30/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 342 367
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta (HE 146/2017 vp; EV 29/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nico Steiner, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi (HE 188/2017 vp; EV 33/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Laura Terho, lakimies p. 0295 163 550
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain muuttamisesta (HE 166/2017 vp; EV 6/2018 vp)