Tasavallan presidentin esittelyn asialista 25.10.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.10.2019 15.08
Tiedote 561/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Valtiovarainministeriö

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp; EV 7/2918 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 585
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp; EV 12/2019 vp)