Tasavallan presidentin esittelyn asialista 29.11.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.11.2019 16.09
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen esittelyä

Valtioneuvoston kanslia

Raimo Luoma, valtiosihteeri p. 0295 160 751

- Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa

Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos, p. 0295 351 534

- Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 150 334

- 1. Landskapslag om medieavgift 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk 5. Landskapslag om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning 7. Landskapslag om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

- Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Marja Reijonen, erityisasiantuntija, p. 0295 150 032

- 1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä, p. 0295 488 591

- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-1 - XXXV-7 ja XXXV-9 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä, p. 0295 530 292

- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Merja Sandell, hallitusneuvos, p. 0295 530 191

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 25/2019 vp; EV 25/2019 vp)

Suvi Anttila, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 530 201

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 7/2019 vp; EV 16/2019 vp)

Riitta Bäck, lainsäädäntöneuvos,  p. 0295 530 116

- Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Isamaria Mäkiaho, neuvotteleva virkamies, p. 0295 16001

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamisesta (HE 10/2019 vp; EV 20/2019 vp)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies, p. 0295 530 248

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 26/2019 vp; EV 26/2019 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 162 234

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2019 vp; EV 17/2017 vp)

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 244

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 49/2019 vp; EV 27/2019 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Emmi Nykänen, ylitarkastaja, esittelijä, p. 0295 342 397

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 37/2019 vp; EV 18/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, kansliapäällikkö, p. 0295 163 338

- Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Mari Leinonen, hallitussihteeri, p. 0295 163 509

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 23/2019 vp; EV 19/2019 vp)