Tasavallan presidentin esittelyn asialista 5.12.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.12.2018 15.55
Tiedote 576/2018
Tasavallan presidentin esittelyn asialista 5.12.2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Outi Hyvärinen, lähetystöneuvos p. 0295 350 035
- Suomen osallistuminen Naton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa (Nato Mission in Iraq, NMI)

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 209/2018 vp; EV 126/2018 vp) Valtuutus allekirjoittaa edellä mainittua sopimusta koskeva Suomen hallituksen vastauskirje

Oikeusministeriö

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 9/2018 vp; EV 108/2018 vp)

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- Korkeimman hallinto-oikeuden kuuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkasuhteen täyttäminen

Timo Makkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 31/2018 vp; EV 113/2018 vp)

Sisäministeriö

Kirsi Rajaniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 432
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta (HE 64/2018 vp; EV 110/2018 vp)

Puolustusministeriö

Teija Pellikainen, hallitussihteeri p. 0295 140 606
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta (HE 72/2018 vp; EV 98/2018 vp)

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Riitta Bäck, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 116
- Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 147/2018 vp; EV 128/2018 vp)

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 120
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2018 vp; EV 130/2018 vp)

Markus Teräväinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 719
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta (HE 170/2018 vp; EV 125/2018 vp)

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion virkamieslain ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain sekä poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 37/2018 vp; EV 95/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Taina Pieski, strategiajohtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
- Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristösopimuksen muutoksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen muutoksen hyväksyminen

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Suomen tasavallan hallituksen ja Chilen tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen
- Suomen tasavallan hallituksen ja Kenian tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 130/2018 vp; EV 106/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta (HE 76/2018 vp; EV 118/2018 vp)

Anu Kangasjärvi, hallitussihteeri p. 0295 163 224
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta (HE 91/2018 vp; EV 119/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2018 vp; EV 120/2018 vp)

Marko Leimio, hallitussihteeri p. 0295 163 564
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2018 vp; EV 133/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 116/2018 vp; EV 139/2018 vp)