Tasavallan presidentin esittelyn asialista 8.2.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 7.2.2019 15.15
Tiedote 74/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, konsulipäällikkö p. 0295 351 202
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta (HE 216/2018 vp; EV 182/2018 vp)

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Antti Leinonen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 264
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta (HE 210/2018 vp; EV 205/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp; EV 206/2018 vp)

Tuula Majuri, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 280
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta (HE 250/2018 vp; EV 209/2018 vp)

Anne Hartoneva, hallitusneuvos p. 0295 150 344
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 119/2018 vp; EV 154/2018 vp)

Outi Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 260
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 88/2018 vp; EV 175/2018 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 445
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain muuttamisesta (HE 280/2018 vp; EV 215/2018 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp; EV 203/2018 vp)

Jarmo Huotari, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 418
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta ja laiksi valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 281/2018 vp; EV 214/2018 vp)

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta (HE 149/2018 vp; EV 200/2018 vp)

Tuula Karjalainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 553
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 258/2018 vp; EV 202/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 144
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta (HE 195/2018 vp; EV 204/2018 vp)

Laura Hansén, hallitusneuvos p. 0295 330 098
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi (HE 151/2018 vp; EV 127/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 16001
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle matkustaja-alusturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 198/2018 vp; EV 174/2018 vp)

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 184/2018 vp; EV 208/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Bahaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 183/2018 vp; EV 207/2018 vp)
- Suomen tasavallan hallituksen ja Meksikon yhdysvaltojen hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 575
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta (HE 54/2018 vp; EV 201/2018 vp)