Tasavallan presidentin esittelyn asialista 9.11.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.11.2018 15.16
Tiedote 519/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ari Rouhe, hallintojohtaja p. 0295 350 679
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Titta Maja, lähetystöneuvos p. 0295 350 017
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kumppanuudesta ja kehityksestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 80/2018 vp; EV 79/2018 vp)

Oikeusministeriö

Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 176
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 30/2018 vp; EV 80/2018 vp)

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija p. 0295 150 228
- 1) Virassa olevien Vantaan käräjäoikeuden kahdentoista käräjätuomarin (T 13) ja kuuden käräjätuomarin (T 11) sekä maaoikeusinsinöörin (T 12) siirtäminen ja nimittäminen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien 2) Virassa olevien Tuusulan käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin (T 13) ja kolmen käräjätuomarin (T 11) käräjätuomarin siirtäminen ja nimittäminen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien 3) Virassa olevien Hyvinkään käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin (T 13) ja kolmen käräjätuomarin (T 11) siirtäminen ja nimittäminen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien
- 1) Virassa olevien Espoon käräjäoikeuden kahdentoista käräjätuomarin (T 13) ja kuuden käräjätuomarin (T 11) siirtäminen ja nimittäminen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien 2) Virassa olevien Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 13) ja yhden käräjätuomarin (T 11) siirtäminen ja nimittäminen Pohjanmaan käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien 3) Virassa olevien Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 13) ja yhden käräjätuomarin (T 11) siirtäminen ja nimittäminen Oulun käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien 4) Virassa olevien Kemi-Tornion käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 13) ja kahden käräjätuomarin (T 11) siirtäminen ja nimittäminen Lapin käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien

Sisäministeriö

Veli-Pekka Hautamäki, pelastusylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 419
- Hengenpelastusmitalilautakunnan kokoonpanon muuttaminen 24.5.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Sini Lahdenperä, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 312
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 110/2018 vp; EV 83/2018 vp)

Puolustusministeriö

Aila Helenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 432
- Amiraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2017 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta (HE140/2018 vp; EV 82/2018 vp)

Katri Aho, hallitussihteeri p. 0295 530 214
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 112/2018 vp; EV 93/2018 vp)

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 77/2017 vp; EV 81/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anna Vuopala, hallitusneuvos p. 0295 330 331
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 92/2018 vp; EV 90/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Orian Bondestam, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 494
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 85/2018 vp; EV 92/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Miikka Rainiala, hallitusneuvos p. 0295 342 051
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 129/2018 vp; EV 94/2018 vp)

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Kazakstanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 115/2018 vp; EV 87/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen eduskunnalle lentoliikenteestä Argentiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2018 vp; EV 86/2018 vp)

Tatu Giordani, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 054
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 142/2018 vp; EV 97/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Ojala, hallitusneuvos p. 0295 063 506
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 131/2018 vp; EV 91/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 28/2018 vp; EV 74/2018 vp)

Ympäristöministeriö

Jaana Junnila, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 107
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 118/2018 vp; EV 96/2018 vp)

Mirkka Saarela, hallitussihteeri p. 0295 250 365
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta (HE 79/2018 vp; EV 89/2018 vp)

Charlotta von Troil, hallitussihteeri p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten 24. konferenssiin, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan osapuolten 14. kokoukseen sekä Pariisin sopimuksen ensimmäisen osapuolikokouksen kolmanteen osaan

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Urho Kekkosen kansallispuiston rajauksen muuttamisesta (HE 109/2018 vp; EV 88/2018 vp)

Sami Rinne, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 250 361
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2018 vp; EV 85/2018 vp)