Tasavallan presidentin esittelyn ja valtioneuvoston yleisistunnon asialistat 29.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.5.2019 15.36
Tiedote 269/2019

Asialistoihin saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Valtioneuvoston yleisistunto

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille
- Muutos EU-ministerivaliokunnan kokoonpanossa