Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkijat: Kaupunkirakenne vaikuttaa merkittävästi yhteiskunnan resurssitehokkuuteen

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.9.2017 11.27
Tiedote 429/2017

Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat kehittivät WHOLE-hankkeessa resurssitehokkuus-mallin, joka auttaa kaupunkirakenteen suunnittelussa ja hallinnassa. Mallissa esitetään kolme väylää resurssitehokkuuden edistämiseksi: ylimääräisen kulutuksen välttäminen, tekniikan ja tilojen optimointi sekä uudet resurssitehokaat hybridit, joissa tila ja toiminta nivoutuvat yhteen ennen näkemättömällä tavalla.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää maankäyttö- ja rakennuslain kehittämisessä, alueidenkäytön suunnittelussa ja ohjauksessa sekä pohdittaessa resurssitehokkuuteen ja kaupunkiseutujen kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Rakennettu ympäristö ja kaupungin eri toiminnot ovat merkittäviä materiaali- ja energiaresurssien kuluttajia. Samalla ne ovat myös tärkeitä sosiaalisten ja teknisten taitojen, hyvinvoinnin ja taloutta uudistavien innovaatioiden, eli uusien resurssien tuottajia.

- Kaupunki tulee nähdä paitsi resurssien kuluttajana myös resurssien tuottajana. Myös laadulliset resurssit tulee ottaa huomioon resurssitehokkuudesta puhuttaessa, tutkimusryhmä toteaa.

WHOLE-tutkimuksessa kaupunkirakenne nähdään tuotannon ja kulutuksen vuorovaikutusta välittävänä tilallisten ja toiminnallisten verkostojen kudoksena. Sen verkostokytkennät vaikuttavat resurssien virtoihin ja uusien resurssien syntymiseen.

Hankkeen päätulos on kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuusmalli (WHOLE-malli). Malli hahmottaa erilaiset resurssitehokkuutta parantavat päätöstyypit. Siinä esitetään myös laaja resurssitehokkuuden toimintaohjelma, jota voidaan soveltaa yhdyskuntien suunnittelun eri vaiheissa.

Tutkijat kehittivät myös resurssitehokkuuden indikaattoreita ja laskentamenetelmiä: materiaaliset, aineettomat ja tilalliset resurssit yhdistävän laskentamallin sekä liikenteen laadullisen arviointimallin.

- Kaupunkien resurssitehokkuutta ei voida parantaa pelkällä kaupunkirakenteen tiivistämisellä, vaan erilaisten verkostojen integraatio on tärkeää. Työssä nousivat esiin monipuoliset verkostoyhteydet, saavutettavuus sekä kaupungin tilojen ja rakenteiden muuntojoustavuus, tutkijat summaavat.

WHOLE-hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Hankkeen raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: professori Panu Lehtovuori, TTY Arkkitehtuuri, p. 050 525 0252, [email protected] sekä projektitutkija Jaana Vanhatalo, TTY Arkkitehtuuri, p. 040 849 0426, [email protected]