Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Uuden hallituksen EU-ministerivaliokunta järjestäytyi ja linjasi Suomen kantoja tuleviin neuvostoihin

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.6.2019 13.33
Tiedote 299/2019

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ensimmäinen EU-ministerivaliokunnan kokous pidettiin maanantaina 10. kesäkuuta. EU-ministerivaliokunta käsitteli euroalueen talousarviovälinettä (nk. eurobudjettia) sekä Euroopan vakausmekanismin (EVM:n) kehittämistä.

Euroalueen talousarviovälineestä ja EVM:n kehittämisestä keskustellaan torstaina 13. kesäkuuta euroryhmässä. Euroryhmä valmistelee juhannuksena kokoontuvaa eurohuippukokousta. EU-ministerivaliokunta vahvisti Suomen aiemman linjauksen, että talousarviovälineen tulee olla osa EU:n rahoituskehystä ja sillä voidaan tukea jäsenmaiden kilpailukykyä ja lähentymistä. Euroopan vakausmekanismin kehittämisen osalta keskeiset kysymykset liittyvät etenkin yhteisen kriisinratkaisurahaston varautumisjärjestelyn (luottolimitin) päätöksentekomenettelyihin (hätätilamenettelyyn) sekä jäsenmaiden mahdollisiin velkajärjestelymenettelyihin.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös perjantaina 14. kesäkuuta kokoontuvaa ECOFIN-neuvostoa. Neuvostossa on tarkoitus keskustella EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta. Neuvostossa käsitellään myös muun muassa pankkiunionin ja järjestämättömiä luottoja koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistyksestä. Lisäksi esillä on edistymisraportti finanssitransaktioverosta. Neuvostossa hyväksytään mahdollisesti myös vakaus- ja kasvusopimuksen toimeenpanoon liittyvät päätökset ja suositukset koskien Espanjaa, Romaniaa ja Unkaria. 

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysneuvosto 13.–14.6.
  • Epävirallinen kaupunkiministerikokous 13.–14.6.

Työllisyys- ja sosiaaliministerit käyvät keskustelun eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisten suositusten horisontaalisista asioista. Terveysneuvostossa on tarkoitus hyväksyä päätelmät mikrobilääkeresistenssin torjunnasta. Kaupunkiasioista vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa keskustellaan vuoden 2016 ministerikokouksen päätöksillä käynnistetyn kaupunkiagenda EU:lle -yhteistyökehyksen tähänastisista kokemuksista ja jatkokehittämisnäkymistä.

Rinteen hallituksen EU-ministerivaliokunnan jäsenet

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja Dimitri Qvintus p. 050 477 7362 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia