Statens medfinansiering uppmuntrar yrkeshögskolorna till medelsanskaffning

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.6.2017 12.46 | Publicerad på svenska 21.6.2017 kl. 13.19
Pressmeddelande 306/2017

Finanspolitiska ministerutskottet fattade tisdagen den 20 juni beslut om att förorda tillförsel av kapital till yrkeshögskolor år 2018 genom en modell för medfinansiering. Staten tillför yrkeshögskolorna kapital i förhållande till det privata kapital som de har samlat in. Det har reserverats 24 miljoner euro för tillförsel av kapital till yrkeshögskolor 2018.

”Medfinansieringen innebär att staten tillför egna medel utöver de medel som yrkeshögskolorna själva har samlat in. I fråga om yrkeshögskolor prövas modellen för medfinansiering nu för första gången och utifrån skolornas egna önskemål”, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

”Insamlingen av privata medel närmar högskoleutbildningen och arbetslivet till varandra. Den bidrar till tätare förbindelser och nätverk som förbättrar verksamhetens kvalitet och genomslag. Sådana erfarenheter har man fått i fråga om universitet. Med tanke på det här har det också gjorts en ändring i lagen om penninginsamlingar, som tillåter yrkeshögskolorna att samla in medel”, säger minister Grahn-Laasonen. 

Inrikesministeriet beredde en ändring av lagen om penninginsamlingar, som trädde i kraft våren 2017. Genom denna lagändring blev det möjligt för yrkeshögskolor att samla in medel för allmännyttig verksamhet. En yrkeshögskola har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för fullgörandet av de lagstadgade uppgifterna samt under 2017–2019 för tillförsel av kapital till yrkeshögskolan.

Statens medfinansiering på 24 miljoner euro fördelas mellan yrkeshögskolorna i förhållande till det privata kapital som de har samlat in. Den insamling av privat kapital som beaktas vid behandlingen av statens medfinansiering äger rum från och med den 1 augusti 2017 till och med den 28 september 2018. Besluten om statens medfinansiering fattas på samma gång i slutet av 2018. Beloppet på medfinansiering för en enskild yrkeshögskola är högst 4 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriet ger yrkeshögskolorna mer detaljerade anvisningar om villkoren för och förfarandena vid medelsanskaffning som berättigar till medfinansiering.

Ytterligare information: Jorma Karhu, undervisningsråd, tfn 029 533 0139 och Heikki Kuutti Uusitalo, undervisningsministerns specialmedarbetare, tfn 050 302 8246