Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvosto päätti teemat strategiselle tutkimukselle vuosiksi 2017–2018

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.10.2016 13.53
Tiedote 428/2016

Valtioneuvosto päätti torstaina 6. lokakuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuosille 2017 ja 2018.

Vuoden 2017 teema-alue on ”muuttuva yhteiskunta ja kansalaisuus globaalissa murroksessa” ja vuoden 2018 teema ”uudistu tai surkastu - resurssit ja ratkaisut”. Läpileikkaaviksi painopisteiksi päätettiin molempina vuosina tieto päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä yhteiskunnan kestävä kasvu.

Valtioneuvosto päättää vuosittain strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä. Päätöksen jälkeen Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto vastaa muun muassa ohjelmien ja hakujen organisoinnista, tutkimushankkeiden valinnasta sekä seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua.

Valtioneuvoston päätös 6. lokakuuta 2016

Lisätietoja strategisen tutkimuksen neuvostosta

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia ja ministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 0295 530 216