Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja haettavana

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.5.2017 12.34
Tiedote 246/2017

Valtioneuvoston kanslia avaa haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja 1 870 000 euroa. Hakuaika on 18.5.2017–8.6.2017 ja päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Haku perustuu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän määrittelemiin tietotarpeisiin.

Haettavana olevat teemat ja määrärahat ovat:

 • 1.5 Kansainvälinen vertailu maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkojen muuntamisesta osakkeiksi ja osakepääomaksi (120 000 €)
 • 1.6 Suurten vientirahoitushankkeiden taloudellisten vaikutusten selvittäminen ja riskien arviointi (100 000 €)
 • 2.3 Poikien koulumenestyksen ja osaamisen parantaminen (150 000 €)
 • 2.4 SOTE-uudistuksen vaikutukset osaamisen uudistamiseen (200 000 €)
 • 4.6 Selvitys metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoituksista maanalaisissa tiloissa (50 000 €)
 • 4.7 Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeamien perusteet (180 000 €)
 •  6.7 Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä (150 000 €)
 • 6.8 Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali (120 000 €)
 • 7.9 Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa (130 000 €)
 • 8.6 Suomalainen työ murroksen jälkeen – päätöksentekotarpeiden ennakointi (150 000 €)
 • 8.7.1 Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän (omien varojen järjestelmän) uudistaminen: nykyisten rahoitusmuotojen ja mahdollisten uusien EU-tulojen soveltuvuuden arviointi (100 000 €)
 • 8.9 Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sen kehittäminen (150 000 €)
 • 8.10 Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi (150 000 €)
 • 8.11 Asuinhuoneistojen sähköiseen hallintaan ja vaihdantaan siirtymisen taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset (120 000 €)

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille.

Hakuilmoitus, -ohjeet ja -asiakirjat

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: projektipäällikkö Sari Löytökorpi, p. 0295 160 187, valtioneuvoston kanslia