Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 9.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.5.2019 13.14
Tiedote 236/2019

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 9.5.2019 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.