Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta 26.9.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.9.2019 13.12
Tiedote 480/2019

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 26.9.2019 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.