Valtioneuvoston yleisistunnon 28.11.2019 päätösaineisto julkaistu

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.11.2019 17.42
Tiedote

Valtioneuvoston yleisistunnon 28.11.2019 päätösaineistot ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.