Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 15.3.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.3.2018 15.16
Tiedote 128/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Oikeusministeriö

Sami Manninen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 150 318
- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Sofia Aspelund, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 554
- Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sisäministeriö

Pauliina Eskola, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 263
- Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston ohjelmakauden 2014–2020 Suomen kansallisen ohjelman muuttamisesta

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos p. 0295 488 422
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hanne Huvila, erityisasiantuntija p. 0295 488 313
- Sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevan virkamiehen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Tuija Saari, johtava asiantuntija p. 0295 488 566
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 141
- Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin hallituksen asettaminen

Seija Petrow, neuvottelujohtaja p. 0295 530 100
- Valtion virkaehtosopimusten hyväksyminen ja alistaminen
- Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

Tuija Wilska, hallitusneuvos p. 0295 530 374
- Eräissä organisaatiomuutostilanteissa tehtävien vpj-sopimusten rahoituksesta tehdyn virkaehtosopimuksen hyväksyminen ja alistaminen

Marketta Henriksson, finanssineuvos p. 0295 530 441
- Suomen edustajan nimeäminen EU:n talous- ja rahoituskomitean varajäsenen tehtävään

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 491
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Mäkelä, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 222
- Kuvaohjelmalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2018 - 31.3.2021

Juha Post, hallitussihteeri p. 0295 330 017
- Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Katri Valjakka, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 235
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinjalostustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija-Liisa Ahokas, yksikön johtaja, hallitusneuvos p. 0295 342 390
- Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Pekka Timonen, osastopäällikkö p. 0295 060 060
- Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Inka Hassinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 187
- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Tiina Muinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 185
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 13.1.2021 päättyväksi toimikaudeksi