Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 16.5.2019

15.5.2019 15.14
Tiedote 251/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriön alivaltiosihteerin tehtävään määrääminen

Mary-Anne Nojonen, kaupallinen neuvos p. 0295 351 494
- Valtuuskunnan asettaminen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 22.-23.5.2019

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 221/2018 vp; EV 311/2018 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- 1) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden kolmen vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2018 vp; EV 255/2018 vp)

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta (HE 279/2018 vp; EV 274/2018 vp)

Leena Aine, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 032
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Virkavapauden myöntäminen maa- ja metsätalousministeriön vanhemmalle hallitussihteerille

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, hallitusneuvos p. 0295 16001
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun sekä edellä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), IBC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), vuoden 1994 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 1994), vuoden 2000 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 2000), IMDG-säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods), vuoden 2008 IS-säännöstöön (International Code on Intact Stability, 2008) sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään vuoden 2008 IS-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III ja XI-1 lukuun sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön (International Code for Fire Safety Systems), IGF-säännöstöön (International Code of Safety for Ship Using Gases of Other Low-flashpoint Fuels), vuoden 1994 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 1994), vuoden 2000 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed, 2000), LSA-säännöstöön (International Life-Saving Appliance Code) ja vuoden 2010 FTP-säännöstöön (International Code for Application of Fire Test Procedures, 2010) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Päivi Jämsä, johtava erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 138
- Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 145/2018 vp; EV 261/2018 vp)

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 313/2018 vp; EV 307/2018 vp)

Kirsi Ruuhonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 239
- Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Heidi Sederholm, henkilöstöpäällikkö p. 0295 250 113
- Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen (VT14) virkaan nimittäminen