Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 17.4.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.4.2019 15.14
Tiedote 203/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävä valtiosihteeri

Ulkoministeriö

Pilvi-Sisko Vierros, osastopäällikkö p. 0295 350 224
- Valtuuskunnan asettaminen Arktisen neuvoston 11. ministerikokoukseen 7.5.2019

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Oikeusministeriö

Pekka Timonen, kansliapäällikkö p. 091 606 7502
- Tiedusteluvalvontavaltuutetun nimittäminen

Olli Muttilainen, hallintojohtaja p. 0295 150 011
- Kahden apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 018
- a) Eduskunnan kirjelmä lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018 (K 5/2018 vp; EK 34/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot
- a) Eduskunnan kirjelmä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018 (K 6/2018 vp; EK 45/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot
- a) Eduskunnan kirjelmä tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018 (K 22/2018 vp; EK 49/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Valtiovarainministeriö

Päivi Nerg, hallintopolitiikan alivaltiosihteeri p. 0295 530 063
- a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston tietopolitiikkaa ja tekoälyä koskevasta selonteosta (EK 53/2018 vp - VNS 7/2018 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvät kannanotot

Petri Syrjänen, budjettineuvos p. 0295 530 065
- Hakemukset ja ilmoitukset Unto Niemelän jäämistöstä
- Hakemus Karl Bergmanin jäämistöstä

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 117
- Suomen valtion omistuksessa ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevan kiinteistövarallisuuden luovuttaminen

Sari-Anna Sokura, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 539
- Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön finanssineuvokselle

Liikenne- ja viestintäministeriö

Juhapekka Ristola, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 342 348
- Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, henkilöstö-ja hallintojohtaja p. 0295 047 988
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
- Työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen