Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.5.2019 15.13
Tiedote 259/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Rami Sampalahti, hallitussihteeri p. 0295 16001
- Valtioneuvoston kanslian finanssineuvoksen viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Valtioneuvoston asetus konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Sisäministeriö

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston osastopäällikölle

Valtiovarainministeriö

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 192
- Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Karri Safo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 223
- Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Antti Randell, hallitussihteeri p. 0295 330 173
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Niemelä, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 009
- Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sirpa Hautala, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 684
- Vuoden 2019 myöntämisvaltuuden alueellinen jako valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisiin avustuksiin, momentti 32.50.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen)

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 336. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 22.6.2019

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Perttula, hallitusneuvos p. 0295 163 521
- Virkavapauden myöntäminen sosiaali- ja terveysministeriön johtajalle
- Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen