Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 9.1.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.1.2020 15.18
Tiedote 4/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Lankinen Timo, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Valtiosihteeri Ville Kopran virkavakuutus
- Valtiosihteeri Olli Kosken virkavala

Peltonen Kari, hallitusneuvos p. 0295 160 288
- Valtioneuvoston kanslian virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Yläoutinen Sami, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2020 talousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp ) täydentämisestä HE 89/2019 vp; EK 24/2019 vp vuodelle 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sampalahti Rami, hallitusneuvos p. 0295 330 190
- Valtioneuvoston asetus pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen, Latvian, Norjan, Puolan, Ruotsin ja Venäjän välillä tehdystä sopimuksesta
- Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedeasiainneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Anttila Elina, hallitussihteeri p. 0295 330 184
- Yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnan asettaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valkokallio Jaana, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 932
- Euroopan unionin pk-yritysaloitteen mukaisen takausohjelman velkojien välisen sopimuksen muuttaminen (Intercreditor Agreement)