Valtioneuvoston yleisistunnon (ylimääräinen) 28.12.2018 päätösaineisto julkaistu

Valtioneuvoston viestintäosasto 28.12.2018 12.27
Tiedote 640/2018

Valtioneuvoston yleisistunnon (ylimääräinen) 28.12.2018 päätösaineistot ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.