Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunto 9.12.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.12.2016 11.48
Tiedote 541/2016

Luettelossa ovat valtioneuvoston julkiset päätökset.

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.12.2016 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä. Asetuksella annetaan yksityiskohtaiset määräykset Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta koskevan lain toimeenpanosta. Asetukseen sisältyvät uuden kalastuskiintiöjärjestelmän mukaiset kaupallisille kalastajille jaettavien siirrettävien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien sekä toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden hakua, jakamista ja siirtämistä sekä niitä koskevien päätösten sisältöä koskevat määräykset. Lisäksi asetukseen sisältyvät silakan, kilohailin ja lohen erilliset kalastuskiintiöt, toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä perittävät käyttömaksut sekä uuteen kiintiöjärjestelmään liittyvät kaupallisen kalastuksen rajoitukset. Asetus tulee voimaan 12.12.2016 ja on voimassa toistaiseksi. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)

Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016. Asetuksella rajoitetaan EU:n neuvoston asetuksella 2015/2072 Suomelle vuodeksi 2016 vahvistetun Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiön sekä kilohailikiintiön troolikalastusta loppuvuoden aikana. Kyseinen kalastus tulee ilman uutta asetusta sallituksi, kun laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesti täytäntöönpanosta tulee voimaan 12.12.2016 ja samalla kumoaa aiemmin annetut asetukset kalastusrajoituksineen. Troolikalastus sallitaan uudella asetuksella joulukuussa kuuden päivän ajan siten, että mahdollistetaan kiintiöiden optimaalinen hyödyntäminen sekä otetaan huomioon kalanjalostuksen ja -kaupan tarpeet. Asetus tulee voimaan 12.12.2016 ja on voimassa 31.12.2016 saakka. (MMM kalatalousneuvos Risto Lampinen 0295 162 458)