Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus keskusteli iltakoulussaan ilmastopolitiikasta

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.10.2019 19.33
Tiedote 555/2019

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 23. lokakuuta ilmastopolitiikan tilannekuvaa ja eri ministeriöiden valmistelutilannetta ja toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallituksen keskeinen ilmastotavoite on Suomen hiilineutraalius vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus pian sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Suomi pyrkii myös maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Hallitus kuuli iltakoulussa Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaista. Alustusten pohjalta hallitus kävi tärkeän keskustelun ilmastopolitiikasta. Hallituksen ilmastotoimien valmistelu etenee suunnitellusti ja hallitusohjelman mukaisesti. Keskustelun pohjalta hallitus arvioi, että tarvitaan lisätoimia 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Samalla on huolehdittava siitä, että ilmastopolitiikassa otetaan huomioon oikeudenmukainen siirtymä.

Pääministeri Rinne kertoo, että hallituspuolueet kokoontuvat tammikuussa 2020 ilmastokokoukseen, jossa keskitytään ilmastopolitiikan toimenpiteisiin, aikataulutukseen ja oikeudenmukaiseen siirtymään mukaan lukien työllisyys.

”Ilmastopolitiikka on hallituksen tärkeimpiä välineitä siihen, että saavutamme yhteisen tavoitteemme sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästä Suomesta”, pääministeri Rinne sanoo.

Lisätietoja: pääministerin poliittinen erityisavustaja Matti Hirvola, p. 0295 160 984