Remissbehandling
Nio utlåtanden om värdepapperisering

Finansministeriet 10.8.2018 13.22
Nyhet

Finansministeriet fick nio utlåtanden om värdepapperisering inom den utsatta tiden. Remisstiden löpte ut onsdagen den 8 augusti.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna, på finska)
Remissbehandling om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering (nyhet 27.6.)

Ytterligare information:

Annina Tanhuanpää, lagstiftningsråd, tfn 02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi