Digikompassi-peli tukemaan kuntien palveluiden kehittämistä

Valtiovarainministeriö 18.9.2018 16.38
Uutinen

Digikompassi-peli kehitettiin digikuntakokeilu-hankkeessa, jossa kuntien palveluita ja toimintatapoja kehitetään kokeilukulttuuria hyödyntämällä.

Digikompassi-peli on yhteiskehittämisen työkalu, jonka avulla kunnan työntekijät, sidosryhmät ja kuntalaiset osallistetaan kunnan palveluiden kehittämiseen. Digikompassin tehtävänä on näyttää kunnalle suuntaa siihen, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisen tukena.

Digikompassi kehitettiin yhteistyössä Suomidigi-palvelun ja Valtiokonttorin digitalisaatiohankkeiden läpivientiä tukevan D9-digitiimin kanssa, ja se julkaistiin Kuntamarkkinoilla 12. syyskuuta.

Suuntaa muutoksen läpivientiin

Digikompassi-pelin tarkoituksena on auttaa pelaajiaan näkemään, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää kuntien tärkeiden palveluiden kehittämisessä.

Peli auttaa tunnistamaan, mitkä tekijät kunnassa ajavat muutosta eteenpäin ja miten tekijät on huomioitu kunnan strategiassa. Sen avulla voidaan myös hahmottaa kunnan haasteita, kehityskohteita ja tavoitteita. Lisäksi peli auttaa tarkastelemaan tavoitteen mukanaan tuomia hyötyjä ja vaikutuksia kuntaorganisaation, asukkaan ja ekosysteemin näkökulmasta. Digikompassi helpottaa myös kunnan palveluiden nykytilan kartoittamista.

Pelillistämisen keinoin tukea digitalisaatioon

Digikuntakokeilu-hankkeessa järjestetiin keväällä verkostotyöpaja, jossa työstettiin tiekartta kuvaamaan kunnan kehittymistä kohti digitaalisen ajan kuntaa. Työpajassa koettiin, että kunnan digitalisaatiokehitystä pitäisi tukea erityisesti kunnan strategian muodostamisessa. Samalla pohdittiin, miten pelillistämistä ja palvelumuotoilua voitaisiin hyödyntää konkreettisen työkalun kehittämisessä.

Digikompassin muotoilua varten haastateltiin kuntien digitalisaation asiantuntijoita sekä koottiin oppeja Digikuntakokeilusta, D9-digitiimin kokemuksista ja Suomidigi-palvelun kehittämisestä. Pelin ensimmäistä prototyyppiä testattiin Kärkölän, Hollolan ja Lempäälän kunnissa. Testauksessa pelistä saatiin arvokasta palautetta, uusia havaintoja ja tärkeitä oppeja kehitystyön tueksi.  

Tule testaamaan Digikompassia

Digikuntakokeilu-hankkeen verkostotapaamisessa 2. lokakuuta järjestetään kaikille avoin mahdollisuus tutustua Digikompassi-peliin. Tule tutustumaan Digikompassiin ja opi fasilitoimaan pelitapahtuma omassa kunnassasi.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan

Pelin voi ladata digitaalinenkunta.fi-sivustolta. Valtiovarainministeriö lähettää pelin syyskuun lopussa kaikkiin kuntiin.

Tutustu peliin katsomalla video

Lisätietoja:

Maria Vuorensola, projektikoordinaattori, puh. 050 327 6225, maria.vuorensola(at)vm.fi

Syksyllä 2016 käynnistetty Digikuntakokeilu on yksi hallituksen strategisista kokeiluista ja samalla osa sekä Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsinta -reformia että Digitalisoidaan julkiset palvelut- ja Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri -kärkihankkeita. Hankkeessa julkaistuihin työkaluihin, selvitykseen sekä kuntien käynnissä oleviin kokeiluihin voi tutustua osoitteessa www.digitaalinenkunta.fi