FI SV

Ecofin
EU:n neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset

Valtiovarainministeriö 11.7.2017 15.20
Uutinen
EU:n neuvosto hyväksyi maakohtaiset suositukset

EU:n valtiovarainministerit hyväksyivät tiistaina 11. heinäkuuta maakohtaiset suositukset Suomelle ja muille jäsenmaille. Suomea edusti Ecofin-neuvoston kokouksessa Brysselissä valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Suositukset ovat osa talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa, jossa koordinoidaan jäsenmaiden budjetti- ja talouspolitiikkaa.

Neuvosto suosittaa, että Suomi toteuttaa vuosina 2017 ja 2018 toimia, joilla se

  1. harjoittaa finanssipolitiikkaansa vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän osion vaatimusten mukaisesti, mikä tarkoittaa julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vuonna 2018, kun otetaan huomioon sallitut poikkeuksellisiin tapahtumiin liittyvät poikkeamat, rakenneuudistusten toteuttaminen ja investoinnit, joiden perusteella on myönnetty tilapäinen poikkeama; varmistaa, että hallintouudistus sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannustehokkuuden parantamiseksi hyväksytään ja toteutetaan oikea-aikaisesti;
  2. edistää edelleen palkkojen kytkemistä tuottavuuden kehitykseen, täysin työmarkkinaosapuolten roolia kunnioittaen; toteuttaa kohdennettuja aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä puuttuakseen työllisyys- ja sosiaalipoliittisiin haasteisiin, tarjoaa kannustimia työn vastaanottamiseen ja edistää yrittäjyyttä;
  3. jatkaa sääntelykehyksen parantamista ja vähentää hallinnollista taakkaa lisätäkseen kilpailua palvelualoilla ja edistääkseen investointeja.


Neuvoston tiedote (englanniksi)

EU-ohjausjakso (neuvoston sivut)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Marketta Henriksson, puh. 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi
 

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.