FI SV

Valtiovarainministerit käsittelevät Kreikkaa ja verotusta

Valtiovarainministeriö 19.5.2017 15.00
Tiedote
Valtiovarainministerit käsittelevät Kreikkaa ja verotusta

Euroryhmä pyrkii maanantaina 22. toukokuuta sopuun Kreikan lainaohjelman väliarviosta. Ecofin-neuvosto käsittelee tiistaina muun muassa veroriitojen ratkaisumenettelyä ja yritysverouudistusta. Suomea edustaa Brysselissä valtiovarainministeri Petteri Orpo.

Kreikka ja instituutiot (EU:n komissio, Euroopan keskuspankki, Euroopan vakausmekanismi ja Kansainvälinen valuuttarahasto) saavuttivat 2. toukokuuta yhteisymmärryksen lainaohjelman toisen väliarvion sisältökysymyksistä. Instituutiot antavat euroryhmälle arvionsa Kreikan tilanteesta, ohjelman etenemisestä ja jatkotoimista.

Euroryhmän kokouksen tavoitteena on saada aikaan periaatepäätös väliarvion hyväksymisestä. Euroryhmä arvioi ohjelman toteutumista ja toimia, jotka Kreikan on tehtävä ennen seuraavan lainaerän maksamista. Lainaerä olisi osa Kreikan kolmatta lainaohjelmaa, josta euroryhmä sopi elokuussa 2015.

Väliarvion yhteydessä on tarkoitus keskustella Kreikan velkaehtojen mahdollisista huojennuksista sen pohjalta, mitä sovittiin viime vuoden toukokuussa. Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi tämän keskustelun perusteella osallistumistaan ohjelman rahoitukseen.

Lisäksi euroryhmän asialistalla on keskustelu euroalueen taloustilanteesta ja inflaatiokehityksestä sekä informointi Espanjan lainaohjelman jälkeisen valvontakäynnin tuloksista.

Euroryhmän ennakkotiedote

EU-maiden veroriitojen ratkaisuun menettely

Ecofin-neuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismista EU:ssa. Direktiivissä säädettäisiin menettelystä, jolla voitaisiin ratkaista EU-maiden riitoja kansainvälisestä verotuksesta.

Suomi pitää tärkeänä tavoitetta vähentää kaksinkertaista verotusta. Suomi kannattaa puheenjohtajan kompromissiehdotusta, jonka soveltamisala on huomattavasti selkeämpi ja tarkkarajaisempi kuin alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa.

Yhteisen yhteisöveropohjan valmistelu jatkuu

Ecofin-neuvosto käsittelee myös yhteistä yhteisöveropohjaa koskevaa direktiiviehdotusta (CCTB), joka sisältää säännökset yritysten verotettavan tuloksen laskemisesta. Puheenjohtajamaa Maltan tarkoituksena on kertoa teknisen tarkastelun edistymisestä ja pyytää evästystä jatkotyölle. Esillä on muun muassa se, mitä uudistus merkitsee EU:n kilpailukyvyn kannalta ja tarjoaako se oikeassa suhteessa veroharmonisointia yhteismarkkinoilla ja kansallista joustoa.

Samaan kokonaisuuteen liittyy läheisesti veropohjien yhdistämistä eli konsolidointia koskeva direktiiviehdotus (CCCTB), jota on tarkoitus käsitellä toisessa vaiheessa. Tämä ehdotus sisältää säännökset siitä, miten konserniyhtiöiden veropohjat yhdistettäisiin EU:ssa ja jaettaisiin erityisellä jakokaavalla verotettavaksi konserniyhtiöiden jäsenvaltioissa.

Suomi on pitänyt CCCTB-aloitteen tavoitteita sinällään kannatettavina. Valmistelussa on kuitenkin otettava huomioon myös jäsenvaltioiden kansalliset intressit, kuten esimerkiksi verotuottojen kertyminen. Lisäksi on arvioitava muun muassa pakollisuuselementin suhdetta jäsenvaltioiden toimivaltaan yritysverotuksessa ja mahdollisuutta säilyttää kansallinen yritysverojärjestelmä.

Komission tiedote yritysverouudistuksesta (25.10.2016)

Päätelmät makrotalouden syväanalyyseistä

Lisäksi valtiovarainministerit keskustelevat muun muassa pääomien liikkeestä. Ecofin-neuvoston on myös määrä hyväksyä päätelmät makrotalouden syväanalyyseistä, jotka liittyvät talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon.

EU-ohjausjakso (neuvoston sivut)
Neuvoston ennakkotiedote

Lisätietoja:

Finanssineuvos Susanna Ikonen, puh. 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Finanssineuvos Pekka Morén (Kreikka), puh. 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Ecofin on talous- ja rahoitusasioiden neuvosto, yksi EU:n neuvoston kokoonpanoista. Ecofin päättää vastuualueensa EU-lainsäädännöstä useimmiten yhteistyössä EU:n parlamentin kanssa. Tehtäviin sisältyy myös jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointi. Ecofin-neuvostoon kuuluvat EU-maiden valtiovarainministerit.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.