Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Euroryhmä käsittelee jäsenmaiden rahoituksen turvaamista koronakriisissä

Valtiovarainministeriö 7.5.2020 12.48
Tiedote

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni edustaa Suomea euroryhmän videoneuvottelussa perjantaina 8. toukokuuta.

Euroryhmän on tarkoitus hyväksyä muutokset ehtoihin, joilla Euroopan vakausmekanismi (EVM) voi myöntää jäsenmaille ennakollista rahoitustukea. Tuen saamisen ehtona olisi, että varat kohdennetaan koronapandemiaan liittyviin terveydenhuollon kustannuksiin.

Euroryhmä sopi muutoksista 9. huhtikuuta, ja Eurooppa-neuvoston jäsenet eli EU-maiden johtajat vahvistivat sovun 23. huhtikuuta. Muodollisesti muutoksista päättää EVM:n hallintoneuvosto.

Lisäksi euroryhmä tarkastelee sitä, täyttävätkö jäsenmaat EVM-sopimuksen ehdot rahoitustuen saamiselle.

Lisätietoja:

Finanssineuvos Martti Salmi, puh. 0400 510 304, martti.salmi(at)vm.fi
Finanssineuvos Jouni Sinivuori (EVM-asiat), 02955 30463, jouni.sinivuori(at)vm.fi

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.