Hallituksen esitysluonnos koskien kuntalain muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamista lausuntokierrokselle

Valtiovarainministeriö 5.6.2019 14.50
Tiedote

Luonnoksessa kuntalain muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain 142 §:n ja 144 §:n muuttamisesta. Muutosehdotus on valmisteltu hallituksen esityksen muotoon virkatyönä valtiovarainministeriössä. 

Luonnoksessa kuntalain muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että jatkovalitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Esityksessä otettaisiin huomioon muussa lainsäädännössä tapahtunut valituslupamenettelyä koskeva kehitys.

Laki on tarkoitettu tulevan voimaan 1. tammikuuta 2020. Lausuntoaika on 5.6.-6.9.2019

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta. Sivuilta löytyy lausuntopyyntö liitteineen.

Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi kuntalain 142 ja 144 §:n muuttamisesta

Lisätietoa:

Mervi Kuittinen, lainsäädäntöneuvos, p. 295 530 445, mervi.kuittinen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat