Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus tukee EU:n tavoitetta vahvistaa eurooppalaista luottolaitossektoria ja vähentää pankkijärjestelmän riskejä

Valtiovarainministeriö 24.5.2018 14.00
Uutinen

Hallituksen mukaan järjestämättömien lainojen vähentämiseksi on tärkeää löytää tehokkaita keinoja. Luottolaitossektorin riskien jakamista tarkoittavat toimet edellyttävät muun muassa eri maiden luottolaitossektorien riskien vähentämistä.

EU:n komissio antoi 14. maaliskuuta kaksi lainsäädäntöehdotusta. Ensimmäinen ehdotus muuttaisi vakavaraisuusasetusta ja toinen on kokonaan uusi direktiivi luoton hallinnoijista, luoton ostajista ja vakuuksien realisoimisesta ilman tuomioistuimen päätöstä. Ehdotukset liittyvät pankkiunionin syventämiseen ja ne on annettu osana kattavaa toimenpidepakettia ongelmalainoihin puuttumiseksi.

Vakavaraisuusasetuksen muutosehdotus merkitsisi niin sanotun prudential backstop -mekanismin käyttöönottoa. Sen tarkoituksena on varmistaa vakavaraisuuslaskentaan tehtävällä muutoksella, että luottolaitosten taseissa on riittävästi varoja kattamaan tulevien järjestämättömien vastuiden aiheuttamat luottotappiot.

Uusi direktiivi pyrkii helpottamaan luottojen hallinnoinnin ulkoistamista tähän erikoistuneelle luotonhallinnoijalle. Tarkoituksena on helpottaa luottosopimuksen myyntiä ostajalle, jolla on tarvittava riskinottohalu ja asiantuntemus sen hallinnoimiseksi. Direktiiviehdotuksessa luotonhallinnoijista tulisi toimilupavelvollisia rahoitusmarkkinoiden toimijoita, jotka olisivat julkisen valvonnan alaisia.

Hallitus pitää asetusmuutosta oikeansuuntaisena kehityksenä järjestämättömien vastuiden kohtelussa. Hallitus pitää myös luotonhallinnoijia ja luotonostajia koskevaa sääntelyä oikeansuuntaisena kehityksenä järjestämättömien vastuiden jälkimarkkinoiden kehittämisessä. Luotonhallinnoijien toimilupavelvollisuus ja julkinen valvonta ovat velallisen edun ja markkinoiden tasapainon kannalta perusteltuja ehdotuksia. Hallitus kuitenkin katsoo, että vakuuden realisointia koskevassa sääntelyssä tulisi ottaa tasapainoisesti huomioon velkojien oikeudet sekä yritysten toimintamahdollisuudet ja velallisen oikeussuoja.

Hallitus lähetti asiasta U-kirjelmän eduskunnalle torstaina 24. toukokuuta. U-kirjelmää käytetään EU-asioissa silloin, kun on kyse EU:n lainsäädäntöehdotuksesta tai muusta eduskunnan toimivaltaan kuuluvasta ehdotuksesta.

Hallituksen kirjelmä julkaistaan Päätökset-sivulla.

EU:n komission tiedote toimenpidepaketista (14.3.)

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Markus Kari, puh. 02955 30042, markus.kari(at)vm.fi