Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Julkiset hankinnat
Hansel palvelee hankinnoissa koko julkishallintoa

Valtiovarainministeriö 2.9.2019 12.00
Tiedote

Julkisten hankintojen osaaminen on syyskuun alusta koottu yhteen yhtiöön. Jatkossa kaikki julkishallinnon yhteishankinnat on mahdollista hoitaa Hanselista, jonne KL-Kuntahankintojen asiantuntijat ovat siirtyneet. Myös Hanselin kilpailutus- ja hankintatoimen kehittämispalvelut tulevat asteittain koko asiakaskunnan saataville.

"Järjestelyn tavoitteena on kehittää julkisten hankintojen osaamista Suomessa. Fuusion jälkeen on mahdollista yhdistää etenkin vakioiduissa hankinnoissa ostomäärät suuremmaksi kokonaisuudeksi ja toisaalta huolehtia hankintojen paikallisuudesta niin, että pienilläkin toimijoilla on mahdollista päästä mukaan. Tämä parantaa ja tehostaa hankintoja ja säästää myös veroeuroja", kertoo ministeri Sirpa Paatero.

Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 %). Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankintojen henkilökunta siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä. 

Parempia julkisia hankintoja

Hankintatoimen strateginen johtaminen ja hankintaosaamisen parantaminen ovat voimakkaasti esillä muun muassa hallitusohjelmassa. Hankintojen organisoinnin ja päätöksenteon tueksi tarvitaan myös yhä tarkempaa tietoa siitä, miten veroeuroja käytetään. 

"On hienoa, että muutoksen myötä kahden yhtiön osaajat pääsevät yhdistämään kokemuksensa, ja kehittämään yhdessä toimintatapoja entistäkin paremmiksi", toteaa Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala.

Ammattimaisesti hoidettu hankintatoimi edellyttää tuoteosaamisen lisäksi hankintalainsäädännön, asiakastarpeiden ja markkinan syvällistä tuntemusta. Yhteishankintojen kilpailutuksissa kiinnitetään huomiota myös hankintojen vastuullisuuteen ja innovatiivisuuden edistämiseen.

Yhteishankintayksikkö edistää kilpailua

Suurimmat tehokkuushyödyt ja säästöt yhteishankinnoissa saavutetaan, kun hankitaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita ostetaan paljon, ja jotka ovat vakioitavissa. Kahden yhteishankintayksikön yhdistyminen mahdollistaa kilpailutuksissa yhtenäisemmät toimintatavat, mikä helpottaa kaikkien yritysten, myös pienten, osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.

Markkinoiden toimivuutta edistetään yhteishankinnoissa esimerkiksi jakamalla niitä alueellisesti tai useammille tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen myös paikallisesti.

Lisätietoja

alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Kuntaliitto, puh. 09 771 2000, minna.karhunen(at)kuntaliitto.fi
toimitusjohtaja Anssi Pihkala, Hansel Oy, puh. 050 594 1618, anssi.pihkala(at)hansel.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Yhteishankintojen tehostaminen on osa hallintopolitiikan kehittämistä.

Hallintopolitiikka Kunta-asiat Sirpa Paatero Valtio työnantajana