Juhtas styrande roll betonas

Finansministeriet 21.2.2019 14.00
Nyhet

Statsrådet tillsatte den 21 februari delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) för nästa treårsperiod. IKT-direktören, överdirektören Anna-Maija Karjalainen från finansministeriet fortsätter som ordförande för delegationen.

Juhta främjar förnyandet av den offentliga förvaltningens handlingssätt och producering tjänster genom utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik, och utfärdar dessutom rekommendationer som gäller informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen. Verksamheten och uppgifterna kommer att få en mera strategisk och styrande prägel.

Juhtas nya mandatperiod börjar den 1 mars 2019. Verksamheten och mandatperioden påverkas av informationshanteringslagen (RP 284/2018 rd) som behandlas av riksdagen, och som innehåller bestämmelser om informationshanteringssamarbetet och uppgifterna i fortsättningen.

Förslaget publiceras på regeringens beslutssida.

Ytterligare information

Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 096, heikki.talkkari(at)vm.fi

Mera information om Juhta på projektsidorna

Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT