FI SV

Julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta lausunnoille

Valtiovarainministeriö 5.7.2018 11.07
Uutinen

Valtiovarainministeriö on lähettänyt julkisen hallinnon linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta lausunnoille 5. heinäkuuta. Linjaukset määrittävät, miten julkisen hallinnon organisaation omistamaa tietoa voidaan sijoittaa ja hallita maantieteellisesti.

Linjausten tavoitteena on tukea valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoa niiden suunnitellessa ja hankkiessa uusia ICT-palveluita. Linjausten keskeisin osa-alue käsittelee jaettuja resursseja tarjoavia ICT-palveluita, erityisesti niin sanottuja pilvipalveluita.

Ehdotetut linjaukset tiedon sijainnista ja hallinnasta ovat:

  1. Pilvipalveluita tulee käsitellä kuin mitä tahansa muutakin ICT-palvelun hankintaa tai muutosta
  2. Tiedon sijaitessa Suomen rajojen ulkopuolella erityistä on kiinnitettävä huomiota sopimuksiin, palvelun jatkuvuuden turvaamiseen ja tiedon saatavuuteen
  3. Pilvipalvelun tulee täyttää hankkivan osapuolen palveluhyöty ja -takuuvaatimukset
  4. Mikäli pilvipalvelut tarjoavat parhaan palveluhyödyn ja -takuun, eikä muita esteitä ole, tulisi se ensisijaisesti valita
  5. Pilvipalveluiden palveluhyötyä ja -takuuta tulee arvioida säännöllisesti vähintään kerran vuodessa ja oleellisten sopimusehtojen muuttuessa.
  6. Viranomainen ylläpitää listaa hyväksytyistä palveluntarjoajista
  7. Julkisen tiedon käsittelyä ei rajoiteta
  8. Henkilötietoa ja suojaustason IV tietoa voi käsitellä julkisessa pilvessä, kun tietoturva ja -suoja on asianmukaisesti toteutettu ja todennettu
  9. Suojaustason III tietoa voi käsitellä viranomaisen hyväksymissä pilvipalveluissa

Lausuntoaika päättyy 7.9.2018. Lausuntopyyntö on saatavilla lausuntopalvelussa.

Lisätietoja

ajalla 5.7. – 6.7. ja 12.8. – 7.9. neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, puh. 02955 30486, pauli.kartano(at)vm.fi

ajalla 9.7. – 20.7. tietohallintoneuvos Aku Hilve, puh. 02955 30088, aku.hilve(at)vm.fi

muina aikoina julkict(at)vm.fi

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT